M10

50MB / tháng 10.000đ

D15

3GB / 3 ngày 15.000đ

MIU

3.8GB / tháng 70.000đ

HD90

5.5GB / tháng 120.000đ

HD120

8.8GB / tháng 120.000đ

C120

120GB/tháng 120.000đ

CÁC GÓI CƯỚC 4G MOBIFONE


C90

90.000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO C90 Gửi 9084

Chi tiết

HD120

120.000đ
 • DATA: 10GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD120 Gửi 9084

Chi tiết

HD90

90.000đ
 • DATA: 8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD90 Gửi 9084

Chi tiết

HD70

70.000đ
 • DATA: 6GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD70 Gửi 9084

Chi tiết

hd200

200.000đ
 • DATA: 18GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD200 Gửi 9084

Chi tiết

hd300

300.000đ
 • DATA: 33GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD300 Gửi 9084

Chi tiết

hd400

400.000đ
 • DATA: 44GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD400 Gửi 9084

Chi tiết

hd500

500.000đ
 • DATA: 55GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD500 Gửi 9084

Chi tiết

CÁC GÓI CƯỚC 3G MOBIFONE


M10

10.000đ
 • DATA: 500MB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO M10 Gửi 9084

Chi tiết

M25

25.000đ
 • DATA: 500MB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO M25 Gửi 9084

Chi tiết

BMIU

200.000đ
 • DATA: 16,5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO BMIU Gửi 9084

Chi tiết

M90

90.000đ
 • DATA: 2.1GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO M90 Gửi 9084

Chi tiết

M70

70.000đ
 • DATA: 3.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO M70 Gửi 9084

Chi tiết

MIU

70.000đ
 • DATA: 3.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO MIU Gửi 9084

Chi tiết

MIU SV

50.000đ
 • DATA: 2GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO MIU Gửi 9084

Chi tiết

MIU 90

90.000đ
 • DATA: 5.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO MIU90 Gửi 9084

Chi tiết

CÁC GÓI CƯỚC FAST CONNECT


F500

500.000đ
 • DATA: 48GB
 • Hạn: 12 tháng
 • Soạn: MO F500 Gửi 9084

Chi tiết

F90

90.000đ
 • DATA: 9GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO F90 Gửi 9084

Chi tiết

F150

150.000đ
 • DATA: 9GB
 • Hạn: 90 ngày
 • Soạn: MO F150 Gửi 9084

Chi tiết

F200

200.000đ
 • DATA: 20GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO F200 Gửi 9084

Chi tiết

F250

250.000đ
 • DATA: 18GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO F250 Gửi 9084

Chi tiết

F120

120.000đ
 • DATA: 12GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO F120 Gửi 9084

Chi tiết

F300

300.000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO F300 Gửi 9084

Chi tiết

F70

70.000đ
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO F70 Gửi 9084

Chi tiết