Tổng giám đốc công ty LOUIS- Đàm Ngọc Hân

ĐÀM NGỌC HÂN Tổng giám đốc Công việc, trách nhiệm +Gặp gỡ, tư vấn cho khách hàng tất cả các vấn đề thiết kế, thi công, tài chính, luật pháp, cơ hội đầu tư đất đai +Chịu trách nhiệm cao nhất về hồ sơ thiết kế, công tác thi công nội thất tại công trình […]

Trợ Lý Tổng Giám Đốc công ty LOUIS- Nguyễn Thị Kim Yến

Nguyễn Thị Kim Yến Trợ lý tổng giám đốc, Kế toán, Nhân sự, Thủ quỹ Công việc, trách nhiệm: +Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự, quản lý dòng tiền cho công ty + Dưới sự ủy quyền của Tổng giám đốc giải quyết những công việc phát sinh tại văn phòng. “Ở vai trò […]

THÔNG TIN

FANPAGE THỊNH PHÁT