SẢN PHẨM

Xe đầu kéo UD Quester

Xe Đầu kéo 6×4 UD – 410/420Hp

Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH11E 420 EC06
Hộp số: CƠ KHÍ, 12 tiến, 02 lùi
Số chỗ ngồi: 2 chỗ

Xe đầu kéo UD Quester

Đầu kéo UD 6×4 – 330/350Hp

Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH08E 330 EC06
Hộp số: FAST 09 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 2 chỗ
Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH08E 330 EC06
Hộp số: Hộp số cơ khí, 09 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 2 chỗ
Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH08E 250 EC06
Hộp số: Cơ khí, 06 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 3 chỗ
Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH5E 210 EC06
Hộp số: CƠ KHÍ, 06 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 3 chỗ

Xe tải nặng UD Quester

Xe Chassi UD Quester 6×2 – 2021/2022

Liên hệ
Động cơ: UD Trucks-GH08E 2800 EC
Hộp số: FAST GEAR 09 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 2 chỗ
Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH5E 210 EC06
Hộp số: FAST GEAR 06 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 3 chỗ
Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH08E 280 EC06
Hộp số: FAST GEAR 09 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 2 chỗ
Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH08E 330 EC06
Hộp số: FAST GEAR 09 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 2 chỗ

Xe đầu kéo UD Quester

Xe Đầu kéo 6×4 UD – 410/420Hp

Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH11E 420 EC06
Hộp số: CƠ KHÍ, 12 tiến, 02 lùi
Số chỗ ngồi: 2 chỗ

Xe đầu kéo UD Quester

Đầu kéo UD 6×4 – 330/350Hp

Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH08E 330 EC06
Hộp số: FAST 09 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 2 chỗ
Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH08E 330 EC06
Hộp số: Hộp số cơ khí, 09 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 2 chỗ
Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH08E 250 EC06
Hộp số: Cơ khí, 06 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 3 chỗ
Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH5E 210 EC06
Hộp số: CƠ KHÍ, 06 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 3 chỗ

Xe tải nặng UD Quester

Xe Chassi UD Quester 6×2 – 2021/2022

Liên hệ
Động cơ: UD Trucks-GH08E 2800 EC
Hộp số: FAST GEAR 09 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 2 chỗ
Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH08E 330 EC06
Hộp số: FAST GEAR 09 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 2 chỗ
Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH5E 210 EC06
Hộp số: FAST GEAR 06 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 3 chỗ
Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH08E 280 EC06
Hộp số: FAST GEAR 09 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 2 chỗ
Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH08E 330 EC06
Hộp số: FAST GEAR 09 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 2 chỗ

CÁC TIN NỔI BẬT

SẢN PHẨM

Xe đầu kéo UD Quester

Xe Đầu kéo 6×4 UD – 410/420Hp

Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH11E 420 EC06
Hộp số: CƠ KHÍ, 12 tiến, 02 lùi
Số chỗ ngồi: 2 chỗ

Xe đầu kéo UD Quester

Đầu kéo UD 6×4 – 330/350Hp

Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH08E 330 EC06
Hộp số: FAST 09 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 2 chỗ
Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH08E 330 EC06
Hộp số: Hộp số cơ khí, 09 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 2 chỗ
Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH08E 250 EC06
Hộp số: Cơ khí, 06 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 3 chỗ
Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH5E 210 EC06
Hộp số: CƠ KHÍ, 06 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 3 chỗ

Xe tải nặng UD Quester

Xe Chassi UD Quester 6×2 – 2021/2022

Liên hệ
Động cơ: UD Trucks-GH08E 2800 EC
Hộp số: FAST GEAR 09 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 2 chỗ
Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH5E 210 EC06
Hộp số: FAST GEAR 06 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 3 chỗ
Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH08E 280 EC06
Hộp số: FAST GEAR 09 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 2 chỗ
Liên hệ
Động cơ: UD Trucks - GH08E 330 EC06
Hộp số: FAST GEAR 09 tiến, 01 lùi
Số chỗ ngồi: 2 chỗ

CÁC TIN NỔI BẬT